¥€$Si Perse

¥ESSi PERSE – CODEX €CONOM\$TICU$

AV / Spoken Word DJ Set – Atmospheric New Ache Mix- on adoptem el rol d’Ethereum i CryptoBro, unes npcs (personatges no jugables) que proporcionen informació sobre el lore del sistema economístic en què ens trobem i la llegenda de “La Cibercerca del Sant NFT”.

“El CODEX €CONOM\$TICU$ és un NFHT, a Non Fungible Holy Token. Una criptorelíquia perduda en el rizoma Blockchain. Un grimori de sabers arcans i tecnomància ritual, la lectura dels quals provoca especulació mortal. Un misteriós objecte digital que és la font de l’experiència economística suprema i que permet contactar amb unes entitats sobrenaturals d’un immens poder, les Divises. El codi del còdex està minat a tots els nostres cortex cerebrals. pertany al còdex”.

 

YESSi PERSE

Artistes Multidimensionals & Quantum DJs amb seu a Barcelona. IP:62.174.182.94.

YESSi PERSE és un vestit de ficció, una interfície hipersticional, que permet als usuaris entrar en narratives alternatives. YESSi és un personatge que habita el regne avatar -a radical mutant xenofaery- sintetitzade com a resultat de l’interès col·lectiu en els conceptes cyborg/otherkin i amb la qual explorem la nostra queerness en totes les seves ramificacions, llibertats i fantasies.
L’obra actual de ¥€$Si gira al voltant de l’experimentació sonora i la mutació de la performance artística institucional amb variacions memètiques que vénen des de formalitzacions performatives populars com els contextos de festa (usant l’AV/DJ Set com a format), Convencions de Cosplay / Larp (Rol en viu), Comunitats Online i Móns Virtuals.