Presentació d’Ex Abrupto

Galeria Corretger5 // Barcelona 2014

Fotografies: Efrén Razkin