Subscriu-te al newsletter

Xavi Lloses

Vivaldi

Xavi Lloses interpreta L’Hivern.

Xavi Lloses es defineix com a antipianista, terrorista sonor, artista multidimensional. Lleida (1976). Explorador de tot fenomen físic sonor i musical, en totes les seves vessants. Des d’el fet conceptual al vandalisme, com a performer, piròman o pianista. Absolutament absort en cartografiar aquells confins boirosos on la música perd la seva identitat i rostre i es dilueix en quelcom inexplicable però altament tòxic i addictiu; en els llindars de l’art, el soroll, la plàstica, o el ritual i l’experimentació.

xavilloses.com