OSCILA i Jordi Font

OSCILA són dissenyadors audiovisuals. Prenen la llum i la imatge com a mitjà d’expressió i comunicació. Quelcom universal que apel·la a les emocions primàries. A través d’instal·lacions immersives, escenografies o projeccions intenten transmetre missatges basats en contingut i fora dels límits 2D tradicionals d’una pantalla. La investigació i experimentació són el mitjà per crear espais de reflexió immersius i profunds. Creuen en la llum en totes les seves expressions com a vehicle de transmissió d’emocions.

Jordi Font Figueras és tècnic i dissenyador de so. Treballa en l’àmbit de la postproducció audiovisual i col·labora amb el muntatge d’espais sonors i instal·lacions artístiques. Format en música clàssica i interessat en gèneres més electrònics, treballa amb el so considerant-lo un dels fenòmens més abstractes i propers a la naturalesa humana. Mitjançant les noves tecnologies porta a terme una exploració de les possibilitats comunicatives del so, pretenent establir connexions intersensorials en l’espectador.

“La tecnologia expandeix el nostre univers. L’enriqueix i ens l’apropa. Alhora però, que perdem detalls del nostre entorn. El detall de petites coses es veu amenaçat per l’immensitat. Mai hem estat tan desconnectats alhora que connectats del nostre entorn. Aquesta instal·lació no pretén ser una crítica sinó una reflexió sobre com ens relacionem amb allò que ens envolta. Una metàfora audiovisual sobre l’individu en la societat hiperconnectada”.